Contact | Profiel | Partners


PRIVACYBELEID

Dit Beleid is van toepassing op deze Site en niet noodzakelijkerwijs op de andere Sites van Streamline Security of aanverwante bedrijven op het World Wide Web. Lees voor het verlaten van deze Site het privacybeleid dat van toepassing is op de site die u momenteel bezoekt. Als u niet instemt met dit Beleid, wordt u verzocht deze Site niet verder te gebruiken.

Door deze Site te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

 

Verzameling van algemene gegevens

Streamline Security vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Streamline Security website wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat Streamline Security globale statistische gegevens en algemene informatie over Streamline Security klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

 

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Streamline Security persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen of activiteiten van interactieve klantprogramma's te kunnen regelen. Streamline Security kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Streamline Security. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat Streamline Security u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. Streamline Security zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Streamline Security hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst of het regelen van activiteiten voor klantprogramma's. Hierbij geeft u Streamline Security tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan Streamline Security gelieerde ondernemingen voor de hierboven genoemde doeleinden.

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze Site technologie´┐Żn gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

 

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Streamline Security heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. 

 

Juistheid van verzamelde gegevens

Streamline Security kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze Site in het bezit van Streamline Security zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

 

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Streamline Security van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Streamline Security u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze Site, stellen Streamline Security in staat deze Site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze Site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

 

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Streamline Security en geen aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten op deze Site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

Wijzigingen van de Site

Streamline Security kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de Site wijzigen of opheffen of de inhoud van de Site wijzigen.


 Contact | Profiel | Partners | Privacy

Streamline Security ´┐Ż 2006 alle rechten voorbehouden